Εκπαιδευτικά εργαστήρια

11.08.2008

Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση προσωπικού των εφορειών Β. Ελλάδος σε θέματα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης κινητών μνημείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”