«Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» – Δράση «Επισκέψεις στα μουσεία»

19.11.2011

Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» – Δράση «Επισκέψεις στα μουσεία». Συνδιοργάνωση με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου