Εκδήλωση τιμής της Ομότιμης Καθηγήτριας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κυρίας Κάριν Μπόκλουντ-Λαγοπούλου

19.10.2017

Εκδήλωση τιμής της Ομότιμης Καθηγήτριας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κυρίας Κάριν Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, στο αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη». Το Μουσείο υποστηρικτής της εκδήλωσης.