Εκδήλωση στο πλαίσιο του συνεδρίου «European e-skills 2008».

08.10.2008

Διάθεση χώρων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης για την οργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του συνεδρίου «European e-skills 2008». Ξενάγηση και δείπνο