Εκδήλωση με θέμα «Ψηφιακές Ιστορίες: ένα νέο μέσο έκφρασης για το Διαπολιτισμικό Διάλογο»

20.03.2009

Εκδήλωση με θέμα «Ψηφιακές Ιστορίες: ένα νέο μέσο έκφρασης για το Διαπολιτισμικό Διάλογο», από το British Council, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ