Εκδήλωση με θέμα «Η νυφική φορεσιά της Σύλλης»

11.02.2013

Εκδήλωση Ένωσης Συλλαίων με ομιλήτρια την Μελίδου – Κεφαλά και θέμα «Η νυφική φορεσιά της Σύλλης». Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”