Ειδική ξενάγηση στο πλαίσιο της έκθεσης «Μάχη με το χρόνο, Η συντήρηση των αρχαιοτήτων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού»

01.11.2015 - 30.11.2015

Ειδική ξενάγηση, κάθε πέμπτη,  από συντηρητή του Μουσείου στο πλαίσιο της έκθεσης «Μάχη με το χρόνο, Η συντήρηση των αρχαιοτήτων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού»