Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Το δικό μας (;) Βυζάντιο, 30+1 εικαστικές προσεγγίσεις στο ΜΒΠ»

23.06.2014

Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Το δικό μας (;) Βυζάντιο, 30+1 εικαστικές προσεγγίσεις στο ΜΒΠ» στο αίθριο.