Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Η Κυρίλλιτσα, Έργα καλλιτεχνών από τη Φιλιππούπολη, αφιερωμένα στα γράμματα του Κυριλλικού αλφαβήτου»

23.05.2012

Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Η Κυρίλλιτσα, Έργα καλλιτεχνών από τη Φιλιππούπολη, αφιερωμένα στα γράμματα του Κυριλλικού αλφαβήτου»