Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Έργα Τέχνης από το Λούβρο στη Θεσσαλονίκη: Η Λειψανοθήκη του Αληθούς Σταυρού»

14.10.2012

Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Έργα Τέχνης από το Λούβρο στη Θεσσαλονίκη: Η Λειψανοθήκη του Αληθούς Σταυρού»