Εγκαίνια της έκθεσης του Απόστολου Κιλεσσόπουλου “Κόσμοι εν τω γεννάσθαι”

16.09.2013

Εγκαίνια της έκθεσης του Απόστολου Κιλεσσόπουλου “Κόσμοι εν τω γεννάσθαι” στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων Κυριάκος Κρόκος