Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης «Προς το εν Θεσσαλονίκη Βυζαντινόν Μουσείον. Δωρητές και χορηγοί στην ιστορία του ΜΒΠ»

30.06.2014

Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης «Προς το εν Θεσσαλονίκη Βυζαντινόν Μουσείον. Δωρητές και χορηγοί στην ιστορία του ΜΒΠ». Επίδοση αναμνηστικών διπλωμάτων στους χορηγούς ή τους συγγενείς τους.