Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης «Η Θεσσαλονίκη των Συλλεκτών: Ιστορίες της πόλης»

21.09.2012

Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης «Η Θεσσαλονίκη των Συλλεκτών: Ιστορίες της πόλης»