Εγκαίνια έκθεσης στο Ιστορικό Μουσείο Σερβίας, Βελιγράδι: «Γαλλοσερβικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο του 1ου Π.Π. στην Θέρμη/Σέδες. Τα αρχαιολογικά τεκμήρια»

22.12.2016

Στις 22 Δεκεμβρίου, ώρα 19.00, εγκαινιάζεται στο Ιστορικό Μουσείο Σερβίας στο Βελιγράδι η φωτογραφική περιοδική έκθεση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού «Γαλλοσερβικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο του 1ου Π.Π. στην Θέρμη / Σέδες. Τα αρχαιολογικά τεκμήρια». Tο Ιστορικό Μουσείο Σερβίας θα παρουσιάσει όψεις του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στη Σερβία και αλλού, όπως η Ελλάδα, που αφορούν στο σερβικό λαό στην έκθεση με τίτλο “Σερβία 1915-1916”. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θα παρουσιαστεί αυτόνομη φωτογραφική έκθεση με πυρήνα  τα αρχαιολογικά κατάλοιπα αποθέτη στρατιωτικής νοσοκομειακής μονάδας στη Θέρμη, στην οποία νοσηλεύονταν Σέρβοι στρατωνισμένοι στην περιοχή. Το συγκεκριμένο ποικίλο ανασκαφικό υλικό, που έχει εκτεθεί με μεγάλη επιτυχία στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το 2012, σε συνδυασμό με οπτικοακουστικό εποπτικό υλικό και αντίστοιχα αντικείμενα από τη συλλογή του Ιστορικού Μουσείου θα αποτελέσουν μία πολύ σημαντική ειδική έκθεση, διαφωτιστική για τις συνθήκες διαβίωσης των σερβικών στρατευμάτων στο Μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

Εγκαίνια: Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου, ώρα 19.00, Ιστορικό Μουσείο Σερβίας, Βελιγράδι

Στοιχεία επικοινωνίας: Historical Museum of  Serbia
Trg Nikole Pašića 11
11000 Belgrade
T: +381 (11) 3398 018
Email: istorijskimuzej@imus.org.rs

Χορηγοί επικοινωνίας:​ ΕΡΤ3, 9,58 FM, 102 FM, TV100, FM100