«Δίγλωσση εκπαίδευση»

14.01.2012

Συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ με το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, την Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» και το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»