Διεθνής Ημέρα Οικογένειας

15.05.2005

Διεθνής Ημέρα Οικογένειας. Πραγματοποιήθηκε από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα το εργαστήριο συντήρησης χαρτιού με θέμα «Το βυζαντινό χειρόγραφο», απευθυνόμενο σε οικογένειες με παιδιά.

Χώρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων