Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

18.10.2010

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO πραγματοποίησε στο μεγάλο αμφιθέατρο σε συνεργασία με το Μουσείο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο.