Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΟΛΚΑΣ

04.12.2013 - 06.12.2013

Παραχώρηση του αμφιθεάτρου «Στέφανος Δραγούμης» για τη διεξαγωγή Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΟΛΚΑΣ. Από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα. Μεσαιωνικά λιμάνια – σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής»