Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Κύριλλος και Μεθόδιος

28.11.2013 - 30.11.2013

Στα πλαίσια του «2013, έτος των Αγίων αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου». Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Κύριλλος και Μεθόδιος. Το Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων». Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και το Κέντρο Μελετών Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου.