Διάλεξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα «Αρχιτέκτονες στη Θεσσαλονίκη»

27.11.2008

Πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου διάλεξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα «Αρχιτέκτονες στη Θεσσαλονίκη» από τον αρχιτέκτονα κ. Γ. Τριανταφυλλίδη.