Διάλεξη του Dr Sahin Alpay

23.02.2012

Διάλεξη του Dr Sahin Alpay στο αμφιθέατρο του κτιρίου διοίκησης. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης .Διοργάνωση Ναυαρίνο Network