Διάλεξη των Παπανικολάου και Σακελλαρίδου

21.06.2007

Διάλεξη των κ.κ. Παπανικολάου και Σακελλαρίδου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα «Αρχιτέκτονες στη Θεσσαλονίκη».