Διάλεξη της καθ. Melody Barnett-Deusner: Of Precedents and Promises: The Relationship of the Private Art Collection to the Museum in the United States

24.05.2016

Διάλεξη από την Melody Barnett Deusner, Assistant Professor, Department of Art History, Indiana University, USA.

Στο πλαίσιο των διαλέξεων του ΔΠΜΣ Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fulbright.

Περισσότερες πληροφορίες

Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης.