Διάλεξη της Δήμητρας Σφενδόνη – Μέντζου με τίτλο «2400 χρόνια από τη γέννηση του Αριστοτέλη. Η επικαιρότητα και διαχρονικότητα του Αριστοτελικού έργου».

01.12.2016

Διάλεξη της Δήμητρας Σφενδόνη – Μέντζου, ομοτ. καθηγήτριας Φιλοσοφίας της Επιστήμης, προέδρου του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών, ΑΠΘ: «2400 χρόνια από τη γέννηση του Αριστοτέλη. Η επικαιρότητα και διαχρονικότητα του Αριστοτελικού έργου».

Η παραπάνω ομιλία οργανώνεται από το Σωματείο των Φίλων του Μ.Β.Π. Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης.

Είσοδος ελεύθερη.​