Διαλέξεις για το Μουσείο

05.07.2007

Πραγματοποιήθηκαν στο αμφιθέατρο του Μουσείου διαλέξεις με θέμα «Το κτίριο και οι εκθέσεις», «Συστήματα απόθήκευσης Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού» και «Προληπτική συντήρηση στο μουσείο: στάδια συνεργασίας συντηρητή, μουσειολόγου αρχαιολόγου και αρχιτέκτονα στις εκθέσεις» στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη” .