Δεξίωση

10.10.2005

Πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό αίθριο του Μουσείου η δεξίωση υποδοχής των συνέδρων που συμμετείχαν στο Ζ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβολαιογράφων. Αίθριο Μουσείου