Χριστουγεννιάτικη συναυλία

20.12.2015

Χριστουγεννιάτικη συναυλία με το γυναικείο φωνητικό σύνολο Θαμυριάδες.

Χώρος υποδοχής του Μουσείου