Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

21.01.2020

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Σχετικά αρχεία