Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

18.04.2019

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Σχετικά αρχεία