Αποτελέσματα της προκήρυξης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας ΥΕ καθαριότητας

30.07.2018

Αποτελέσματα της προκήρυξης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας ΥΕ καθαριότητας

Σχετικά αρχεία