Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 για την πρόσληψη 40 ημερησίων φυλάκων και 5 καθαριστών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (ορθή επανάληψη)

31.03.2016

Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 για την πρόσληψη 40 ημερησίων φυλάκων και 5 καθαριστών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Σχετικά αρχεία