Άνοιξη των Μουσείων

05.02.2004

Άνοιξη των Μουσείων. Θέμα: «Ιστορία και ιστορίες. Από το ιστορικό γεγονός στις μικρές ιστορίες». Θεματική ξενάγηση για την ιστορία της υφαντικής και κεντητικής τέχνης από τον 4ο αιώνα μ.Χ. έως τα μέσα του 18ου αι.

Αίθουσες μόνιμης έκθεσης.