Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης

01.06.2013 - 04.06.2013

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης. Αμφιθέατρο “Στέφανος Δραγούμης”