Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης

02.02.2013 - 23.02.2013

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης. Αμφιθέατρο “Στέφανος Δραγούμης”