Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης

02.03.2013 - 30.03.2013

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης. Αμφιθέατρο “Στέφανος Δραγούμης”