Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης

06.04.2013 - 27.04.2013

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης. Αμφιθέατρο “Στέφανος Δραγούμης”