Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης

11.05.2013 - 25.05.2013

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης. Αμφιθέατρο “Στέφανος Δραγούμης”