Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

02.09.2013 - 03.09.2013

Έναρξη α’ κύκλου μαθημάτων «Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα μουσεία της» του Ανοιχτού Πανεπιστήμιου του Δήμου Θεσσαλονίκης