Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2006

22.09.2006 - 08.10.2006

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991. Στόχος του εορτασμού, μεταξύ άλλων, είναι η συνειδητοποίηση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσα από την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων κάθε λαού και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τη συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Το 1999, οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς απέκτησαν το δικό τους σύνθημα: Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά. Κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, μουσεία και μνημεία αναζητούν άμεσους, ευχάριστους και διασκεδαστικούς τρόπους να προσεγγίσουν το κοινό.

Η Ελλάδα συμμετέχει στο θεσμό Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 1994. Το θέμα που έχει επιλεγεί για τη διετία 2005-2006 είναι “Ο πολιτισμός στο τραπέζι” και, πιο συγκεκριμένα, η προσέγγιση της διατροφής ως στοιχείο πολιτισμού μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες.

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με εκδηλώσεις που διαρκούν από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου 2006 και φέρουν τίτλο “Περί ορέξεως….”.

Εκδηλώσεις

Αναπαράσταση βυζαντινού τραπεζιού

22 Σεπτεμβρίου-8 Οκτωβρίου 2006, ώρες λειτουργίας Μουσείου

Ενήλικες, Οικογένειες, Νέοι από 15 ετών

Αναπαράσταση βυζαντινού τραπεζιού “Περί Ορέξεως… στο Βυζάντιο” στο χώρο υποδοχής του Μουσείου.

Έκθεση φωτογραφίας

22 Σεπτεμβρίου – 8 Οκτωβρίου 2006, ώρες λειτουργίας Μουσείου

Ενήλικες, Οικογένειες, Νέοι από 15 ετών

Έκθεση φωτογραφίας μες τίτλο “Περί Ορέξεως… στη Θεσσαλονίκη” στο αίθριο του Μουσείου σε συνεργασία με τη φωτογραφική ομάδα Stereosis.

Παιχνίδι εξερεύνησης και παρατήρησης

Παρασκευή 22, Σάββατο 23, Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2006,
ώρες 12:00 και 18:00

Ενήλικες, Οικογένειες, Νέοι από 15 ετών

Παιχνίδι εξερεύνησης και παρατήρησης με τη βοήθεια φυλλαδίου και με τίτλο “Ετοιμάστε το μενού”. Το καφέ-εστιατόριο “Β” ετοιμάζει μια έκπληξη για τους παίκτες που θα τερματίσουν πρώτοι.

Έκθεση φωτογραφίας στο διαδίκτυο

2 Σεπτεμβρίου –  31 Δεκεμβρίου 2006

Έκθεση φωτογραφίας στο Διαδίκτυο με τίτλο “Γαστρονομία και … Γαστροανομία”. Αποστολή φωτογραφιών και σύντομων σχολίων έως 21 Σεπτεμβρίου 2006 στην ηλεκτρονική διεύθυνση heritagedays2006@mbp.gr, σε μορφή jpg και μέγεθος που να μην υπερβαίνει τα 500Kb.

Σχετικά αρχεία