Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

31.07.2019

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Hμερομηνία υποβολής αιτήσεων από 3-8-2019 έως 12-8-2019.

Σχετικά αρχεία