Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

29.03.2019

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι αιτήσεις θα γίνονται από 31/3/2019 έως 9/4/2019.

Σχετικά αρχεία