Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

30.11.2018

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν στο χρονικό διάστημα: 5 Δεκεμβρίου-14 Δεκεμβρίου 2018.

Σχετικά αρχεία