Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

21.12.2017

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται από τις 29/12/2017 έως τις 8/1/2018.

Σχετικά αρχεία