Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

23.03.2018

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Προθεσμία υποβολ​ής αιτήσεων 28-3-2018 έως 10-4-2018

Σχετικά αρχεία