Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2017 για τη σύναψη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

17.03.2017

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται από τις 21/3/2017 έως τις 30/3/2017.