Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

09.03.2016

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου. Οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι τις 28 Μαρτίου.

Σχετικά αρχεία