Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

17.03.2017

Ημερομηνία Έναρξης: 21/03/2017, ώρα 12.00
Ημερομηνία Λήξης:  30/03/2017

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται από τις 21/3/2017 έως τις 30/3/2017.

Σχετικά αρχεία