Ανάκληση προκήρυξης πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

01.04.2022

Ανακαλείται η προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες «Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις ips» που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης  «Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις ips» ΜΕ MIS 5073662