6ου Θερινό Πανεπιστήμιο Βυζαντινών Σπουδών

30.06.2014 - 12.07.2014

Φιλοξενία του 6ου Θερινού Πανεπιστημίου Βυζαντινών Σπουδών με θέμα «Άγιοι και Αμαρτωλοί στο Βυζάντιο».