5ο Θερινό Πανεπιστήμιο Βυζαντινών Σπουδών

01.07.2013 - 14.07.2014

5ο Θερινό Πανεπιστήμιο Βυζαντινών Σπουδών, Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Νότιο-ευρωπαϊκών Σπουδών, αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη»